Košík Počet kusov: 0 ks
Celková cena: 0,00 €

Kontakt

Kontaktné informácie:

Tel: +421 911 742 235
Tel: +421 911 742 236
Email: info@epimen.sk

 

FinData, s.r.o., IČO: 36 051 365, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 98081/B

DIČ: 2021598788
IČ DPH:SK2021598788
Prevádzka: Rázusova  67 , 977 01 Brezno

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 

http://www.soi.sk 

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi